Aço ... ¿per que?

Ahir, se me va complicar l'assunt i no vaig poder complir la promessa personal que m'havia fet, pero per remediaro hui tindré que fer lo d'ahir i lo de hui, aixina que mans a l'obra que comencem.
Crec que es convenient, sempre dixar constancia de per que, fas certa cosa, i en este cas, per que d'aço. Be, yo com molts valencians, tenim que agraïr a unes personetes que han fet possible que hui, yo parle la llengua que parle, es a dir, la llengua valenciana, estes personetes de les que parle, no son, ni ells lliterats, ni politics o gobernants valencians. Estes personetes son principalment, el meus pares, yayos i familia, i ya continuant els meus "tios". Es indiscutible que l'unica rao per la que parle valencià, no es atra perque l'ha mamat, des de chicotet i la primera paraula que vaig arrivar a pronunciar va ser "mare". I per ad estes personetes no cregueu que va ser facil fer aço, d'aixo res... recordeu que no fa poc de temps, la democracia no existia al nostre actual païs, i el senyoret Franco va dictaminar que qualsevol llengua que no fora l'espanyola atentava contra l'unitat d'Espanya, i per tant va prohibir l'us d'atra llengua que no fora el castellà. I les personetes de les que parlem ¿feren cas?, ¿deixaren de parlar valencià? ,¿parlaren als seus fills en castellà?, pues majoritariament no, no ho van fer. Continuaren parlant entre ells la llengua valenciana i unicament quant anaven a la "capi", parlaven en castellà, i tot aço no ho van fer perque eren revolucionaris, o democratics, o antiespanyols, o republicans, o un llarc etcetera, simplement perque els naixia. La seua llengua, la nostra llengua valenciana, era part d'ells, pensaven, amaven, parlaven, cantaven, resaven, lluitaven ... en llengua valenciana.
Hui en dia les coses no han canviat tant en este aspecte, pareix que tingam llibertat per a parlar i expresar-mos en la llengua que vullgam, segons ho posa en la Constitucio Espanyola, pero no es cert, abans mos mataven, hui se mos burlen, te consideren borinot i fins i tot t'agredixen... i,¿per que?, puix igual que abans, perque atentes contra l'unitat, pero hui no es d'Espanya, si no dels ficticis Països Catalans. Aixina que estem igual, atre gos pero el mateix amo: la dominacio.
Be arrivat ad este punt, supose que molts dels nostres APE's, diran que tot lo que he dit, es fals ... ¿fals?, no digueu tonteries, no estic parlant d'una cosa que fa 300 anys, si no fa uns 30, tenim persones que ho han viscut i viuen encara, aixina que no digau tonteries, i aixina i tot se rebotaran els APE's i mos calificaran, tinguent sort que no mos insulten de una de les següents maneres:

Be i ya per acabar, lo que es de caixo i se justifiquen com chiquets plorons, dient que es que els valencians tenim tiria, mania, despreci, ect als catalans i yo, personeta de mi me quede mirant-los en cara de sorpresa i lis dic, que igual soles es embeja ¿no?, que es infundat, total, mos volen matar la llengua, apropiar-se de la cultura, no dixen gobernar als nostres politics, sempre volent possar ma en tot lo de valencia, llengua, estatut, copa america i un llarc etcetera i per a finalizar, que es el caramull de la contradiccio absoluta es que com son igual de catalans com ells, no diuen als de ETA que no atenten ni en Valencia, ni Balears, perque es territori català, ademes de negar-mos l'aigua... en fi ... injustificat totalment el despreci, si home si. Esta molt be, que Valencia, majoritariament catolic, pose una galta i atra, i atra,i atra, despres de cada atentat a la Comunitat, pero no poden vindre en "una suposta germanor" que no existix, que ells no expresen res, ni aigua, aixina que no n'hi ha rao per la que un valencià tinga que estar agraït a Catalunya de les aportacions que fan per aci, tot lo que volen es traure i au.


Ya acabem i anem a dixar-ho i concloure el tema enunciat i es que per a mi esta prou claret, per que defenc lo que defenc: perque me naix . La llengua i cultura valenciana, es part de mi, me pertany i per respecte a les personetes que vos he comentat i a mi mateix: MAI ME FAREU CATALÀ. Totes els nostres APE's poden dixar de somiar, mai conseguiran el seu proposit, perque no soc yo soles, som tots el valencians, menys uns quants, aixina que anem avant.


Comentaris: Publicar un comentario

<< Inici

Este espai gracies a Blogger