¡Che! en caça i captura

Ya fa prou de temps, els nostres benvolguts APE's en un moviment, caracterizat per ells, com intercultural lliberal i ben intencionat, van escomençar la caça, captura i exterminacio de totes les formes lexiques genuines valencianes, ben diferenciades de les catalanes, que per supots atentaven contra l'unitat de llengua, cultura i nacio, asumida en llibertat per tots el habitants de les nostres terres, i donant per supost una atra forma culta mes correcta ... Llevat del descarat atac fascista i xenofob que teniem que sufrir, ya que estes personetes, despreciaven lo diferent, estem en l'obligacio de dir, que hui en dia les coses no son iguals que abans, que ara estem molt mes informats, la democracia en la que vivim es trasparentisima, i els nostres benvolguts APE's no treballen exactament igual, pero si, en la mateixa finalitat: paraula genuïna valenciana que lis agrada, al diccionari del IEC com a catalana; paraules d'us comu, aceptades com a vulgars ("esta"), pero aconsellen atres com a mes cultes ("aquesta"), i per cert, la ridiculizacio del parlar valencià, per les supostes altes esferes catalanisadores cultes, no ha amainat, gens ni miqueta ...
Cada volta que tinc el disgut de sentir alguna barrabasada dels lingüistes catalanisadors, estic per anar a jugar yo a la tombola a on lis han donat el titul, perque se veu, que tots eixen premiats. Estes personetes, hui en dia, quant els reis i els nobles no son lo que eren, vullc dir, els reis i nobles parlaven en llengua culta i la gent del poble llengua vulgar, no entenc com poden catalogar paraules o formes de parlar, com a cultes i atres vulgars, i no vec atra explicacio que la prepotencia catalana. Igual m'equivoque i hui en dia una llengua culta es la que te un gran vocabulari, es a dir, la catalana que te paraules del castellà, frances, valencià, balear i algunes propies seues, aixina tenin esta nova definicio de llengua culta, supose que al llauraor, persona coneixedora, de un grapat de paraules propies de la seua faena, per a indentificar, l'aigua, la terra, el cel, les brosses, i no se quantes coses mes, totes elles desconegudes per a mi, i per aixo que soc incapaç de percibirles, ¿ consideraré el seu parlar com a cult o vulgar?. Esta clar la resposta dels nostres APE's, ya que per a ells la llengua culta, a falta de reis o nobles, es la que naix de l'intocable universitat i no se quants centres d'investigacio desalmats, aixina que tot lo que no ix d'estes institucions es vulgar.
Esta prou claret que el punt fluix d'estes persones es la llengua, es a dir, no paren de contradir-se uns als atres, tirant balons fora com poden, i estes personetes ... ¿mos volen ensenyar a parlar?
Ya per acabar anem a parlar del nostre benvolgut ¡Che!, expresio genuïna valenciana, que sempre s'ha volgut tachar com a vulgar, per ser clarament diferenciadora de la procedencia del que parla: es valencià, i per supost aço atenta contra l'unitat desijada. Fins i tot el valencià Carles Salvador, fabrista eminent en terres valencianes, parla d'ell en la seua gramatica valenciana(catalana), i desaconsella el seu us, per ser vulgar. ¡Che, Carles!, ¡no digues tonteries!. El nostre che, que en les seues tonicitats diferents, mos dona una varietat d'us en diferents contextes. Incult es el que diu que'l Che es inclult.
¡Che!, ¡Ya n'hi ha prou de mentiroles!

Comentaris:
Che incult?

Per la mateixa regla de 3 "Deu ni do" tambe sera incult no?

Ah no, se m' oblidava... que aixo es diu en Barcelona... En eixe cas es cult, cientific i elegant.
 
Publicar un comentario

<< Inici

Este espai gracies a Blogger