El 9 d'Octubre

Des de fa ya prou de temps, tinc una sensacio que el dia 9 d'Octubre s'intena minimisar, o canviar-li el significat, es a dir, els nostres APE's donen una interpretacio cientifica de lo que representa este dia; el despertar de lo poble valencià a la mentira del països catalans. Per ad ells, com no, qualsevol moviment... ¿cultural?, ¡que va!, simplement, cada cosa que es menege, cada soroll, cada sentiment, cada cosa que fem, es essensia de catalanitat, i clar, mosatros sin saber-ho, en fi, ya estem mes calents que l'olla, ah, per cert, esta es una expresio tipica en llengua valenciana ... lo dit, a vore lo que tarden en reconeixe-la com a seua ...

En lo meu poble, com sufrim la llepra catalanisaora des de la regidoria de cultura i festes, este dia, s'ha reduit a minins, i llevat de la paella jagant que feren els de la penya taurina, res de res ... be tot lo poble sap com financiaren des de l'ajuntament ad esta penya (que no es culpa d'esta, si no de l'ajuntament) en un premis de carrossa i comparsa, preotorgats abans del concurs ...
Com queda prou clar, que degut a la gran posibilitat d'activitats en lo meu poble, no vaig tindre mes remei que fruir d'este dia sols en l'unica cosa que no me podien llevar: la mocadora, ixe piulet i tronaor , que regalem a les nostres, novies, dones, filles, etc i que be a demostrar, un dels actes mes purs, que podim expresar, que es l'amor a atres persones, simplement es un simbol, pero un simbol d'amor i valencianitat.

Comentaris:
El Sant Donis es una de les tradiciones mes boniques que tenim els valencians. Que no es perga mai perque es una maravella.

I estic totalment en tu: es una vergonya contemplar com les festes locals de la inclus mes menuda vila son unes festes mes currades que les que se fan al dia nacionals dels valencians.
 
Publicar un comentario

<< Inici

Este espai gracies a Blogger