Aço no s'acaba aci...

Ya fa prou temps que no actualise lo meu bloc, i no es per falta de motius i ganes, sino per falta de temps. Eixe be tant preciat que mos consedix la possibilitat de fer alguna cosa bona o roïn, i per sort i desgracia este be es llimitat per a totes les persones, siguen bones o roïnes. Hi han persones que en el seu temps han realisat accions malvades contra la seua propia identitat i la dels seus familiars, amics, companyers, i està clar que esta traicio ha sigut ben mirada per gent de la seua calanya. Aci podriem nombrar eixes persones que traicionaren a la seua propia gent per benefici d'atres, en pro d'una raça superior ... a prou gent li haura vingut a la ment images d'un tal senyoret en bigotet... ¿qui era ...o qui es?, de cada u depen identificar-lo. Atres bones persones, de les que no vaig a nombrar-les, son atacades per "la ciencia", i estes persones fan mes be al mon, que de moment ha fet esta, com si la mateixa no havera fet i continua fent molt males coses ... un problema d'egoimes o d'amnesia.
Continuant en ixe be tan excas que es el temps, vullc felicitar i donar gracies a tot lo mon que escabollint-se de la roda de la societat que mos poseix, dedica ixe preciat be de cada u per a fer coses bones per ad ell mateix i per a atres persones, enorgullint-se de ser lo que es, respetant i fent-se respetar i com no, una especial referencia ad ixa gent, valencianista que proclama i defen en tant d'orgull sa cultura i llengua valencianes.
En lo meu cas, al escomençar l'any me vaig fer prometre que faria realitat lo meu proyecte, lo meu desig i es aço en lo que dedique el meu llimitat temps, i ya els primers passets està donant i molt pronte serà presentat a la gent. M'en vaig de moment, pero tranquil per vore que el chicotet foradet que el meu bloc podia haver creat (encara tinc yaya i espere que me dure per molt de temps), esta molt ben cobert, per atres blocs de categoria i atres pagines ueps, que treballen a destall, per la llengua i cultura valencianes.
Moltes gracies amics, tornaré molt pronte.

Comentaris:
A vore si es veritat que tornes pronte, amic.

M' alegre molt de que hages actualisat la teua web.

Un fort abraç.
 
While you read this, YOU start to BECOME aware of your surroundings, CERTIAN things that you were not aware of such as the temperature of the room, and sounds may make YOU realize you WANT a real college degree.

Call this number now, (413) 208-3069

Get an unexplained feeling of joy, Make it last longer by getting your COLLEGE DEGREE. Just as sure as the sun is coming up tomorrow, these College Degree's come complete with transcripts, and are VERIFIABLE.

You know THAT Corporate America takes advantage of loopholes in the system. ITS now YOUR turn to take advantage of this specific opportunity, Take a second, Get a BETTER FEELING of joy and a better future BY CALLING this number 24 hours a day.
(413) 208-3069
 
Publicar un comentario

<< Inici

Este espai gracies a Blogger